Legalizacja Wodomierzy Warszawa

Firma Magdziarz24 oferuje Państwu ofertę świadczenia usług w zakresie legalizacji nowych wodomierzy i ciepłomierzy. Zgodnie z Ustawą „Prawo o miarach” wodomierze muszą być poddawane ścisłej kontroli Urzędów Miar co 5 lat. Do realizacji zadań, posiadamy punkt legalizacyjny zatwierdzony przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, w którym wykonywane są ekspertyzy, sprawdzania oraz legalizacje urządzeń.

.

Legalizacja Wodomierzy Warszawa

 

Obowiązek dokonywania legalizacji wodomierzy nakłada na nas ustawa Prawo o miarach, z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki reguluje jak często i w jakich okolicznościach musi się odbywać taka legalizacja. Dzięki tym dokumentom mamy pełną świadomość tego jak wyglądają przepisy i w jaki sposób musimy się do nich stosować.

Wodomierze

Okoliczności legalizacji wodomierzy

Legalizacja wodomierzy wykonywana jest po raz pierwszy zawsze wtedy, gdy taki wodomierz zostanie zainstalowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechodzi on wówczas coś na kształt przeglądu, który kończy się rodzajem certyfikacji. Sporządzona zostaje adnotacja w dokumentach, dotycząca prawidłowego działania wodomierza. 

W przypadku najpopularniejszych wodomierzy, takich jakie instalowane są w prywatnych mieszkaniach, powtórna legalizacja konieczna jest przed upływem 5 lat od poprzedniej. Jeżeli wodomierz w tym czasie nie sprawiał problemów, a jego parametry podczas badań nie odchylają się od normy, wówczas może pracować przez kolejne 5 lat. W przypadku występowania pewnych odchyleń, możliwa jest regeneracja i legalizacja wodomierza.

Utrata legalizacji wodomierzy

Wodomierz może stracić legalizację przed upływem 5 lat w przypadku wystąpienia któregoś z następujących wydarzeń:

 

  • zmiana przepisów, która sprawia, że dany wodomierz przestaje spełniać aktualne wymagania prawne lub metrologiczne,
  • awaria urządzenia,
  • zniszczenie lub uszkodzenie plomb (tzw. cechy zabezpieczającej i cechy legalizacji).

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych wydarzeń, konieczna jest wymiana lub regeneracja wodomierza oraz ponowna jego legalizacja. Warto pamiętać, że z sieci wodociągowej możemy korzystać tylko wówczas, gdy mamy właściwie działające wodomierze. W przeciwnym razie możemy zostać ukarani bardzo wysokimi karami.

Legalizacja wodomierzy Warszawa

W mieście takim jak Warszawa legalizacja wodomierzy to chleb powszedni dla dziesiątek firm. Jako, że mamy do czynienia z największą polską metropolią, liczba domów również jest największa w Polsce. Niemal w każdym są wodomierze. Dlatego można powiedzieć że legalizacja wodomierzy w Warszawie to dochodowe zajęcie.

Wodomiar
Jak zatem wybrać firmę, która zajmuje się taką legalizacja gazomierzy w Warszawie? Przede wszystkim oprzeć się na sprawdzonych opiniach. Z takich opinii wynika, że jednym z najlepszych wyborów jest firma Magdziarz, zajmująca się legalizacją wodomierzy od wielu lat.

Firma Magdziarz

Działająca od wielu lat firma Magdziarz cechuje się szczególną dbałością o zadowolenie klienta. W przypadku legalizacji wodomierzy w Warszawie, ich praca cechuje się dokładnością i wyczuciem. Tylko dzięki temu można wykryć ewentualne mankamenty wodomierza. Jest to szczególnie ważne w przypadku nowych urządzeń, które muszą być odpowiednio skalibrowane, żeby dokonywać właściwych pomiarów.
Stawiając na firmę Magdziarz, wybieramy solidność i doświadczenie. Korzystając z usług takiej firmy możemy mieć pewność, że po legalizacji wodomierzy nie czekają nas przykre niespodzianki związane z problemami z pomiarem i odczytem wskazań.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszej oferty obejmującej: czyszczenie kanalizacji, czy też przeglądy gazowe.

.