Category Archives: Blog

BHP w pracy instalora systemów grzewczych

BHP przy obsłudze narzędzi ręcznych i narzędzi monterskich

1. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, aniżeli do tych, do których zostały przeznaczone. 2. Należy dobrać narzędzie najbardziej podręczne pod względem wymiaru i ciężaru. 3. Młotki powinny być dobrze umocowane do trzonków. Praca narzędziami bez trzonków grozi skaleczeniem pracującego. 4. Używanie pilnika bez trzonka grozi skaleczeniem ręki. 5. Należy narzędzia trzymać w porządku i czystości oraz w stanie zdatnym do użytku, a najmniejsze uszkodzenie od razu poprawić. Narzędzia powinno się kłaść na miejsca dla nich przeznaczone, a przed każdym użyciem narzędzi sprawdzić ich stan. Należy pamiętać, że im gorzej są utrzymane narzędzia, tym cięższe będą skutki skaleczenia się nimi: rana cięta od narzędzia ostrego może być groźna, rana szarpana od narzędzia stępionego jest niebezpieczniejsza od rany ciętej. 6. Nie powinno się pracować tępym narzędziem.

Dlaczego należy konsekwentnie szkolić się w zakresie obsługi narzędzi?

Umiejętność prawidłowego posługiwania się narzędziami ręcznymi powinna być wpajana już w okresie nauki zawodu lub przyuczania do określonej pracy. Opanowanie właściwych chwytów i ruchów oraz przestrzeganie wyżej przytoczonych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy narzędziami ręcznymi, stanowi gwarancję pracy bezwypadkowej. Wszystkie narzędzia używane do montażu i demontażu powinny być w dobrym stanie technicznym. Używanie kluczy o niewłaściwych wymiarach lub zużytych szczękach, a także uszkodzonych nakrętek i śrub o uszkodzonych łbach może spowodować ześlizgnięcie się klucza i skaleczenie pracownika. W miejscach montażu należy zapewnić higieniczne warunki pracy, odpowiednią wilgotność i temperaturę. Należy również zapewnić dobre oświetlenie przy precyzyjnych elementach instalacji gazowej. O BHP w pracy instalatora więcej możecie się dowiedzieć nawiązując współpracę z tą firmą. Wystarczy jeden klik aby znaleźć się na stronie specjalisty.

Instalacja CO w domu

BHP przy obsłudze elektronarzędzi

Przy obsłudze narzędzi i urządzeń elektrycznych występuje znacznie większe zagrożenie życia lub zdrowia, niż przy obsłudze innych urządzeń technicznych. Wynika to stąd, że pojawienie się napięcia, zwłaszcza na częściach metalowych, korpusach maszyn i innych urządzeniach, nie przeznaczonych do przewodzenia prądu, nie jest w żaden sposób sygnalizowane, nie można go dostrzec wzrokiem, wyczuć węchem lub usłyszeć. Największa ilość wypadków przy obsłudze urządzeń elektrycznych powstaje z powodu porażenia prądem elektrycznym, to jest wtedy, gdy prąd przepływa przez ciało pracownika. Ponadto przy obsłudze elektronarzędzi mogą wystąpić takie zagrożenia jak: – oparzenie łukiem elektrycznym, – powstanie pożaru

Posted in Blog. Tagged with , , , , .

Pozycjonowanie: Agencja SEO LTB
Polecamy: Sprzątanie i Przeprowadzki Warszawa